Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.29.2012.EŁY Kraków, dnia 11.04.2012r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa spięcia sieci wodociągowej DN 150mm w ul. Szafrana z przebudowywanym wodociągiem w ul. Rzemieślniczej w Krakowie" - dz. nr 303, 103/23, 335, 302/11, 103/19 obr. 30 Podgórze

z wniosku METROPOLIX KAPELANKA Sp. z o.o. S.K.A., 30-403 Kraków, Rzemieślnicza 26 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Cisowskiego

w dniu 11.04.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/122/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40- 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-04-11
Data publikacji:
2012-04-11
Data aktualizacji:
2012-04-11