Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-2-JKO.7331-2694/03 Kraków, dnia 10.04.2012r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału ulgi w ramach regulacji pot. Sudoł Dominikański -- odcinek „A1-A1.4-B"
na działkach nr 273/3, 269, 268, 267/1, 266/1 , 265, 1015/5, 993/3, 271/2, 1002/2, 1105, 1106, 1107 , 1002/9 obr. 23 Śródmieście, 633, 634, 635, 595/1, 596/4 , 595/16 obr. 22 Śródmieście

z wniosku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu ( dawniej Zarządu Gospodarki Komunalnej) ul. Centralna 53, Kraków działającego przez pełnomocnika P. Stanisława Kowalówkę

w dniu 10.04.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/121/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-04-11
Data publikacji:
2012-04-11
Data aktualizacji:
2012-04-11