Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

Wykładany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIAŁE MORZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r., w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - w dniu 17 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godzinie 15:00.

Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu do dnia 24 maja 2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-04-10
Data publikacji:
2012-04-10
Data aktualizacji:
2012-04-10