Dokument archiwalny
Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Bezpłatne poradnictwo prawne dla niezamożnych mieszkańców Krakowa"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację COGNOSCO z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 20, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Spraw Społecznych UMK przy ul. Stachowicza 18 oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Spraw Społecznych UMK Kraków ul. Stachowicza 18, sekretariat (pokój nr 101, I piętro) lub drogą elektroniczną na adres: SO.UMK@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

OFERTA +KRS
FORMULARZ - uwagi do ofery

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA ŻMUDZKA
Data wytworzenia:
2012-04-10
Data publikacji:
2012-04-10
Data aktualizacji:
2012-04-10