Dokument archiwalny
Konkurs o honorowy tytuł „Przyjaciela Sportu” za 2011 rok.


Konkurs o honorowy tytuł „Przyjaciela Sportu" za 2011 rok.

Kolejna, już dwunasta, edycja honorowego konkursu o tytuł "Przyjaciel Sportu" trwa. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest osobom i firmom, które wyróżniają się działalnością na rzecz wspierania inicjatyw sportowych w naszym Mieście.

Laureatów wyłoni specjalnie powołana Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Wydziału Sportu UMK i krakowskiego środowiska sportowego. Podczas uroczystej ceremonii laureaci otrzymają z rąk prezydenta Miasta i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Konkurs organizujemy już od 2000 roku, wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi: prof. Janusz Filipiak, Marcin Daniec i ks. Bronisław Fidelus, a wśród firm: Enion SA i McDonald's Polska Sp. z o.o.

Tytuły są przyznawane w dwóch kategoriach:
1) „za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków - ocenianą według kryteriów określonych przez Kapitułę",
2) „za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków - oceniany wg kryterium wysokości (kwoty bezwzględne)".

Każdy może zgłosić swojego kandydata!
Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia w sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 520.

W zgłoszeniu należy podać m.in.: imię i nazwisko lub nazwę kandydata, jego adres, a także wskazać kategorię tytułu, krótko scharakteryzować kandydata oraz opisać jego dotychczasowe działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Krakowie.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SP-1

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa
al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, tel. 616-9611, faks 12 616-9525, e-mail sp.umk@um.krakow.pl

Pamiętajmy, że krakowskim „Przyjacielem Sportu" może zostać każdy, kto działając społecznie na rzecz rozwoju sportu w naszym Mieście podejmuje wartościowe inicjatywy i poświęca swój czas.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MIKOŁAJCZYK BARBARA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA WANATOWICZ
Data wytworzenia:
2012-04-04
Data publikacji:
2012-04-04
Data aktualizacji:
2012-04-04