Dokument archiwalny
Uwaga przewoźnicy osób - zmiana przepisów w zakresie przewozów okazjonalnych

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa przypomina, że 7 kwietnia br. upływa okres, w którym możliwe było wykonywanie okazjonalnego przewozu osób samochodami posiadającymi nie więcej niż 7 miejsc. Po tym terminie przewóz ten będzie można wykonywać tylko pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą lub pojazdami zabytkowymi. Przewóz osób pojazdem niespełniającym powyższego kryterium zagrożone jest karą pieniężną do 15.000 zł.


 

Osoba odpowiedzialna:
KRUPIARZ WITOLD - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2012-04-03
Data publikacji:
2012-04-03
Data aktualizacji:
2012-04-03