Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIAŁE MORZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.
Odnośnik do ogłoszenia


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-03-30
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2012-03-30