Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.470.2011.JKO Kraków, dnia 29.03.2012r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z siecią nN w rejonie ulic: Tetmajera, Pod Strzechą w Krakowie na działkach 343, 342, 341, 340, 335, 334 obr. 40 Krowodrza

z wniosku ALKOPI Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 13/5 ,Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Skrzyniarza

w dniu 29.03.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/104/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-03-30
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2012-03-30