Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.4.2012.JKO Kraków, dnia 29.03.2012r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa linii kablowej nN w rejonie ulic: Lajkonika i Pod Sikornikiem w Krakowie na działkach nr 484/2, 485/1, 484/1, 483, 189, 188, 195, 159/5, 159/3, 474/16 obr. 10; 558/39, 477/2, 477/3 obr. 11 Krowodrza

z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Guniowskiego

w dniu 29.03.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/105/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-03-29
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2012-03-30