Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-03-23)

 

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 09.03.2012 r. do 29.03.2012 r.
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 544/2012 z dnia 05.03.2012r.

od 13.03.2012 r. do 02.04.2012 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 593/2012, Nr 598/2012, Nr 600/2012 z dnia 8.03.2012r.
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 594/2012 z dnia 8.03,2012r.

od 16.03.2012 r. do 05.04.2012 r.
- nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 198/28 o powierzchni 9 m2, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Przy Kuźni przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 651/2012, nr 652/2012, nr 653/2012, nr 654/2012, nr 657/2012, nr 658/2012, nr 659/2012, nr 661/2012, nr 668/2012, nr 669/2012, nr 670/2012, nr 671/2012 z dnia 13.03.2012r.,
- obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiące załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 672/2012, Nr 673/2012 z dnia 13.03.2012r.

od 19.03.2012 r. do 08.04.2012 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem stanowiący załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 665/2012, nr 666/2012, nr 667/2012, nr 675/2012, nr 676/2012, Nr 677/2012, Nr 682/2012, nr 683/2012, nr 684/2012 z dnia 13.03.2012r.,
- obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 674/2012, Nr 678/2012, Nr 679/2012, Nr 680/2012, Nr 681/2012 z dnia 13.03.2012r.

od 20.03.2012 r. do 09.04.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 191/116 o powierzchni 0,0026 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Sabały, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działek nr 191/127, 191/15 o łącznej pow. 0,0315 ha.

od 21.03.2012 r. do 10.04.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący:
1. udział wynoszący 4/32 w działce nr 456/168, obręb 49-Podgórze, ul. Macedońska, na cel: droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 4 pozycje na wykazie,
2. działkę nr 753 obręb 21-Krowodrza, ul. Orla, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i droga dojazdowa, dojście na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 399/2 obręb 23-Śródmieście, ul. Radomska, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 135/1 obręb 17-Śródmieście, ul. Bobrowskiego, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny), na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. części działek nr 14/224 i nr 88 obręb 4-Śródmieście, w rejonie ulicy Spadochroniarzy i Seniorów Lotnictwa, na cele: garaże, skład, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 7 pozycji na wykazie,
6. części działek nr 172/28 i nr 172/17 obręb 17-Śródmieście, ul. Skrzatów, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. część działki nr 127/4 obręb 3-Nowa Huta, os. Zesławice, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-03-22
Data publikacji:
2012-03-22
Data aktualizacji:
2012-03-22