Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/3/14 os. 2 Pułku Lotniczego 46

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO 46


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO wypow. umowy najmu *
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 64,52 m2
KONDYGNACJA - PARTER
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ, WINDA

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 685,20 zł + 454,51 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie:
- Lokalizacja:
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 21.03.2012 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 46 467,05 zł podane na dzień 12.03.2012 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-03-22
Data publikacji:
2012-03-22
Data aktualizacji:
2013-03-13