Dokument archiwalny
Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "II KAMPUS AGH" oraz w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag - Zarządzenie Nr 697/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2012 r.
Odnośnik do zarządzenia


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-03-19
Data publikacji:
2012-03-19
Data aktualizacji:
2012-03-19