Dokument archiwalny
FILANTROP KRAKOWA A.D. 2011

Wydział Spraw Społecznych zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2011. Prezydent Miasta Krakowa wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii uhonorują tytułem FILANTROP KRAKOWA osoby lub podmioty za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym.


Kandydatów to tego tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

 

  1. za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

filantrop_krakowa_plakat

 

Propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2011 można składać w terminie do 31 marca 2012 r., w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 w Krakowie lub w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Krakowie os. Centrum C 10, pok. 106. Zgłoszenia można również przesłać pocztą.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2011.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu, w tym także elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na portalu dla organizacji pozarządowych.

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu:
Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 7804.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-03-01
Data publikacji:
2012-03-01
Data aktualizacji:
2012-03-01