Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

AU-02-1.6733.463.2011.WKA Kraków, dnia 24.02.2012


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.: Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej II 0 Q=1250 Nm3/h wraz z układem zaporowo-upustowym w Krakowie przy ul. (Krupnicznej) Ingardena - działka nr 184/4 obr.12 Krowodrza

z wniosku: Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie - ul. Gazowa 16, 30-060 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Marciniaka

w dniu 24.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/69/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-02-27
Data publikacji:
2012-02-27
Data aktualizacji:
2012-02-27