Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.460.2011.JKO Kraków, dnia 22.02.2012r.

OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Przebudowa linii napowietrznej nn w rejonie ul. Dominikanów w Krakowie na działkach nr 752/3, 718, 719/2, 720, 817/7, 432, 721, 433/1, 434/1, 722, 435/1, 723, 436, 724, 437/2, 725 obr. 22 Śródmieście

z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Guniowskiego

w dniu 21.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/60/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-02-24
Data publikacji:
2012-02-24
Data aktualizacji:
2012-02-24