Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-1-WKA.7331-2903/10 Kraków, dnia

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 20.02.2012r. wydał decyzję AU-2/6733/57/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa nowego przekroczenia rzeki Wisły w m. Przewóz na gazociągu DN 500 Łukanowice-Tworzeń - wykonanie przewiertu kierunkowego L~600 mb" - działki nr 76/12, 79/2, 97 (obr.43 Nowa Huta), 537, 64, 65/1, 152/3, 153/2, 151/1 (obr.108 Podgórze).W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-02-22
Data publikacji:
2012-02-22
Data aktualizacji:
2012-02-22