Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

AU-02-1.6733.25.2012.WKA Kraków, dnia 21.02.2012


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.: „Budowa: sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 135/12, 135/13, 135/14, 225/3, 226/3, 137/6, 137/3, 226/2, 225/2, 136/2, 135/3, 134/3, 135/17, 135/21, 135/15, 225/5, 226/6, 137/9, 138/19 obr.56 Nowa Huta przy ul. Podbipięty w Krakowie".

z wniosku: Pana Marka Pawelca - os. Słoneczne 16/27, 31-958 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Borowskiego

w dniu 21.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/58/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-02-22
Data publikacji:
2012-02-22
Data aktualizacji:
2012-02-22