Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1-WKA.7331-2903/10 Kraków, dnia 20.02.2012

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa nowego przekroczenia rzeki Wisły w m. Przewóz na gazociągu DN 500 Łukanowice-Tworzeń - wykonanie przewiertu kierunkowego L~600 mb" - działki nr 76/12, 79/2, 97 (obr.43 Nowa Huta), 537, 64, 65/1, 152/3, 153/2, 151/1 (obr.108 Podgórze)

z wniosku: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie - ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów działającego przez pełnomocników Pana Piotra Mazura i Pana Stanisława Czubika

w dniu 20.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/57/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-02-22
Data publikacji:
2012-02-22
Data aktualizacji:
2012-02-22