Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/4/4 ul. Rydygiera 17

. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. RYDYGIERA 17


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO orzeczona eksmisja*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
4 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 71,83 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 731,95 zł + 250,47 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 20.02.2012 r.
*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w wysokości 102 157, 40 zł podane na dzień 9.02.2012 r.
W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-02-21
Data publikacji:
2012-02-21
Data aktualizacji:
2012-02-21