Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publiczneg

 

AU-02-1.6733.472.2011.WKA Kraków, dnia 15.02.2012

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Przebudowa istniejącej osiedlowej sieci cieplnej 2xDN 500 na terenie TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.KA. w rejonie os. Złocień w Krakowie - etap 2" - działki nr 400, 421/15, 421/16, 459/2, 460, 461 (obr.105 Podgórze).

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. - Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Jacka Sempek

w dniu 15.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/54/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-15
Data publikacji:
2012-02-15
Data aktualizacji:
2012-02-15