Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.444.2011.WKA Kraków, dnia 03.02.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN i sieci wodociągowej dla projektowanych budynków na działkach nr 13/1, 13/3, 13/4 obr.96 przy ul. Nad Fosą w Krakowie" - działki nr 45, 63, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 75/5, 75/4, 64/1, 65/1 (obr.96 Podgórze).

z wniosku: Pana Janusza Cholewy - ul. Nad Fosą 30, 30-698 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Ochrymowicza

w dniu 03.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/37/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-06
Data publikacji:
2012-02-06
Data aktualizacji:
2012-02-06