Dokument archiwalny
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pt. „Pora na aktywność” został wyróżniony w II edycji konkursu na dobre praktyki EFS ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu było promowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych na terenie województwa małopolskiego oraz rezultatów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie upowszechniana jest wiedza na temat możliwości korzystania z działań finansowanych ze środków UE.


Projekt „Pora na aktywność" został wyróżniony w kategorii projektów skierowanych do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). MOPS realizuje projekt od 2008 r. Dotychczas z różnorodnych form pomocy, ujętych w projekcie, skorzystało 3 617 osób. W tym okresie 616 podniosło swoje umiejętności zawodowe, 202 osoby podjęły pracę, a od pomocy społecznej uniezależniło się 106 osób. Obecnie udział w projekcie kontynuuje 1 632 beneficjentów, którzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie.


Aby skorzystać z oferty, w ramach projektu „Pora na aktywność", należy zgłosić się do pracownika socjalnego filii właściwej dla miejsca zamieszkania (można sprawdzić adres filii na stronie www.mops.krakow.pl w zakładce „znajdź filię"). Wspólnie z pracownikiem ustalana jest ścieżka pracy nad zmianą położenia osoby, która potrzebuje pomocy oraz dostosowywanie formy pomocy. Może to być usługa asystenta rodzinnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, udział w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe, kurs zawodowy, udział w grupie wsparcia, terapia, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, udział w warsztatach terapii zajęciowej lub inne, z 21 dostępnych propozycji. Możliwe jest również zastosowanie indywidualnych instrumentów aktywnej integracji, jeśli wymaga tego sytuacja klienta.


Projekt systemowy pt. „Pora na aktywność" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MOSKWA JANUSZ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA DŁUGOSZ
Data wytworzenia:
2012-01-30
Data publikacji:
2012-01-30
Data aktualizacji:
2012-01-30