Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.399.2011.WKA Kraków, dnia 25.01.2012

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazu średnioprężnego przy ul. Bojanówka w Krakowie" - działki nr 86/15, 86/7, 86/20, 86/24, 86/21, 86/23, 56/22, 56/13, 57/22, 57/40, 57/39, 319/3, 319/8, 319/7, 319/6, 319/5, 57/38, 57/37, 73/2, 72/2, 73/4, 72/5, 72/4, 72/3, 71/7, 71/6, 71/5, 71/4, 71/3, 71/2 (obr.3 Podgórze).

z wniosku: Pani Dominiki Niewiadomskiej - ul. Nawojki 6/64, 30-072 Kraków i Pana Stanisława Pawlikowskiego - ul. Tyniecka 145, 30-376 Kraków działających przez pełnomocnika Pana Macieja Króla

w dniu 25.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/23/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2012-01-26