Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-1.6733.404.2011.WKA Kraków, dnia 23.01.2012

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 19.01.2012r. wydał decyzję AU-2/6733/18/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka „Zadanie Z15" - Budowa kolektora „Złocień - (transport z Kokotowa i Śledziejowic) - działki nr 286/4, 286/6, 290/3, 291/9, 291/10, 291/11, 294/3, 295/4, 296/3, 297/3, 298/3, 299/3, 407/4, 408/7, 408/11, 408/12, 408/14, 408/16, 420/13 (obr.105 Podgórze w Krakowie).W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-24
Data publikacji:
2012-01-24
Data aktualizacji:
2012-01-24