Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.1.1.2012.SZ Kraków, dnia 23.01.2012r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Kowalówkę reprezentującego PROEKOSYSTEM S. Kowalówka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanym wodociągiem 160PE, SDR11 w rurze ochronnej 315PE pod dnem rzeki Serafy w km 7+802 w rejonie ul. Szastera w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szasera, od ul. Łaczka do ul. Rakuś, węzeł 24-135Aw Krakowie na działkach nr: 559/4, 399/6, 563/4, 563/5, 563/7, 564/2, 564/5, 571/17, 570/12, 563/8, 563/6, 399/5, 570/10 obr. 100 Podgórze" w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-01-23
Data publikacji:
2012-01-23
Data aktualizacji:
2012-01-23