Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.404.2011.WKA Kraków, dnia 19.01.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka „Zadanie Z15" - Budowa kolektora „Złocień - (transport z Kokotowa i Śledziejowic) - działki nr 286/4, 286/6, 290/3, 291/9, 291/10, 291/11, 294/3, 295/4, 296/3, 297/3, 298/3, 299/3, 407/4, 408/7, 408/11, 408/12, 408/14, 408/16, 420/13 (obr.105 Podgórze w Krakowie).

z wniosku: Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Muszyńską-Płachecką

w dniu 19.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/18/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-20
Data publikacji:
2012-01-20
Data aktualizacji:
2012-01-20