Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.407.2011.WKA Kraków, dnia 19.01.2012

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji opadowej wraz z wylotem do rowu Młynny Kobierzyński oraz przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej na działkach nr: 54/24, 54/25, 54/26, 91/2, 91/7, 204 obr.42 Podgórze w rejonie ul. Tymotkowej/Kolistej w Krakowie".

z wniosku: Invest-Dom Development Sp. z o.o. - Al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków działającej przez pełnomocnika Panią Karolinę Koślę

w dniu 19.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/17/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-20
Data publikacji:
2012-01-20
Data aktualizacji:
2012-01-20