Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/2/5 os. Centrum A 2

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. CENTRUM A 2


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO wypow. umowy najmu *
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 53,68 m2
KONDYGNACJA - I PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO, PIEC GRZEWCZY, WINDA

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 385,96 zł +207,71 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: ok. 25 m2
- Wyposażenie:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 17.01.2012 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 66 691, 26 zł podane na dzień 10.01.2012 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-01-19
Data publikacji:
2012-01-19
Data aktualizacji:
2012-01-19