Dokument archiwalny
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Wykładany w części projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "II KAMPUS AGH" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag - w dniach od 16 stycznia do 13 lutego 2012 r. (oprócz sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: od 14:00 do 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:


W części tekstowej ustaleń projektu planu zmiany dotyczą treści:
1) § 5 pkt 1 ppkt 2, 5, 8, 20
2) § 6 pkt 2
3) § 7 pkt 2 ppkt 8, pkt 5 ppkt 2, pkt 9
4) § 9 pkt 1 ppkt 2, 4, pkt 9, pkt 10
5) § 10 pkt 3 ppkt 9
6) § 12
7) § 15 pkt 5 ppkt 5
8) § 20
9) § 24 pkt 3
10) § 30

Zmianie uległa numeracja paragrafów w związku z dodaniem § 17 - tereny istniejącej zabudowy usługowej.

W części graficznej ustaleń projektu planu (rysunku planu) zmiany dotyczą terenów:
1) Tereny 2R, KDD, 5MN - w związku z korektą drogi KDD i likwidacją drogi KDW.
2) Tereny KDZ, KDL, 3U, 2U, 2 KK, 5 ZI - w związku ze zmianą zapisów dla terenu 3U oraz zmianą przebiegu terenów kolejowych.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu w dniu 24 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godzinie 13:30.

Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - w zakresie wprowadzenia zmian - do dnia 27 lutego 2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-01-16
Data publikacji:
2012-01-16
Data aktualizacji:
2012-01-16