Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.401.2011.EŁY Kraków, dnia 11.01.2012r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bojanówka w Krakowie" - dz. nr 319/3, 84/21, 319/8, 81/2, 81/4, 80/2, 319/7, 319/6, 319/5, 79/2, 78/2, 73/2, 72/2, 71/2, 71/7, 72/3 obr. 3 Podgórze

z wniosku Pani Dominiki Niewiadomskiej zam. ul. Nawojki 6/64, 30-072 Kraków i Pana Stanisława Pawlikowskiego zam. ul. Tyniecka 145, 30-376 Kraków reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Macieja Króla

w dniu 08.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/8/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-12
Data publikacji:
2012-01-12
Data aktualizacji:
2012-01-12