Dokument archiwalny
Otwarte konkursy ofert w roku 2012

10 stycznia br. Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji w roku 2012 zadań publicznych określonych w załączniku do uchwały Nr XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2012 oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-01-11
Data publikacji:
2012-01-11
Data aktualizacji:
2012-01-11