Dokument archiwalny
Alkohol - opłata za korzystanie z zezwoleń

ALKOHOL - ZEZWOLENIA, OBLICZ SAM


Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2012 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2011r . i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2012.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych al. Powstania Warszawskiego 10, można je też pobrać ze strony internetowej - załącznik do procedury SA-7.

Zapraszamy przedsiębiorców do Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi,
al. Powstania Warszawskiego 10, VI piętro
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40 - 15.30

W dniach od 23 do 31 stycznia 2012 r. będziemy przyjmować przedsiębiorców w godzinach od 7.40 do 18.00.

Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w Pekao S.A.:

44 1240 4722 1111 0000 4851 1108

z podaniem nr zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym (o terminowości decyduje data stempla pocztowego), na adres:


Urząd Miasta Krakowa
Wydział Spraw Administracyjnych
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Zachęcamy Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do skorzystania z kalkulatora do obliczeń opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.


Prosta instrukcja przy kalkulatorze poprowadzi każdego, kto samodzielnie zechce obliczyć należną opłatę, ułatwi wypełnienie oświadczenia i przypomni o terminach.
Z kalkulatora mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy dopiero ubiegają się o zezwolenia i orientacyjnie chcą poznać wysokość opłat.
Wszelkich informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307, 310 i 322.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
POPIOŁEK TOMASZ - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2012-01-11
Data publikacji:
2012-01-11
Data aktualizacji:
2012-01-11