Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

Na podstawie art. 131 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Na podstawie art. 131 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że od wydanej w dniu 17.11.2011r. decyzji BGN.6740.1.5.2011 Starosty Wielickiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Jachimeckiego w Krakowie, na odcinku od ulicy Tynieckiej do ulicy Bobrowej, wraz z budową kanalizacji opadowej, napowietrznej sieci nN oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej" zostało złożone odwołanie przez strony postępowania.

Wobec powyższego decyzja wraz z aktami sprawy została przesłana do Wojewody Małopolskiego celem rozpatrzenia odwołania.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-10
Data publikacji:
2012-01-10
Data aktualizacji:
2012-01-10