Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-1.6733.366.2011.WKA Kraków, dnia 09.01.2012

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 09.01.2012r. wydał decyzję AU-2/6733/6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci cieplnej do Bronowic Wielkich w Krakowie - etap 2" - działki nr 124/2, 788/3, 125/2, 123/5, 123/6, 122/2, 116/3, 788/1, 116/4, 117, 788/2, 115/6, 115/12, 787/3, 787/5, 115/4, 115/7, 114/2, 114/6, 113/2, 113/6, 112/2, 112/6, 112/7, 111/4, 111/5, 110/1, 109/3, 786/1, 108/2, 108/1, 782/13, 869/3, 868/1, 867/3, 867/2, 866/1, 869/2, 873/2, 874/2, 870, 126/4, 125/6, 125/5, 123/3, 122/3, 116/5, 116/6 (obr.41 Krowodrza), 1480/7, 1475/2, 1350, 1353/2, 1349, 1353/1, 1352/2, 1351/2, 1351/1, 1352/1, 1498, 1354/2, 1355/2, 1356/2, 1357/2, 1358/2, 1359, 1360, 1362/2, 1519, 1363/2, 1364/2, 1366/2, 1367/1, 1353/3, 1354/1, 1355/1, 1356/1, 1357/1, 1358/1, 1361/1, 1362/1, 1363/1, 1364/1, 1365/1, 1475/6, 1501/1, 1501/2, 1475/10, 1365/2, 1366/1, 1367/3, 1367/4, 1368/3, 1368/4, 1369/3, 1369/4, 1319/1, 1319/2, 1318/1, 1318/2, 1317/1, 1317/2, 1368/1, 1369/1, 1370/1, 1370/3, 1373/4, 1371/4, 1371/1, 1373/1, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1375/1, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1378/1, 1378/2, 1380/1, 1380/2, 1381/1, 1381/2, 1382/1, 1382/2, 1383/1, 1383/2, 1384/3, 1384/4, 1385/3, 1385/4, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1388/1, 1388/2, 1444/8, 1444/9, 1437/3, 1437/4, 1437/2, 1444/5, 1444/6, 1443/18, 1389/2, 1390/3, 1392/2, 1393/2, 1393/3, 1396/2, 1396/4, 1397/2, 1397/3, 1398/2, 1398/3, 1399/2, 1399/3, 1400/2, 1400/3, 1401/2, 1401/3, 1402/2, 1402/3, 1403/2, 1403/3, 1405/2, 1405/3, 1412/1, 1412/2, 1361/2, 1370/4, 1475/9 (obr.33 Krowodrza), 1046/15, 1046/25, 1046/22, 1046/23, 1046/24, 1068, 1020/3, 833 (obr.34 Krowodrza).W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-10
Data publikacji:
2012-01-10
Data aktualizacji:
2012-01-10