Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.6341.4.18.2011.JI                                                                                    Kraków, 09.01.2012r. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Geofizyka Kraków Spółka z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z „Myjni samochodowej na bazie przy ul. Bagrowej 3" w Krakowie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-01-09
Data publikacji:
2012-01-09
Data aktualizacji:
2012-01-09