Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/1/1 ul. Kielecka 9

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. KIELECKA 9


2. Tytuł prawny do lokalu: WYROK SĄDU POTW. WSTĄPIENIE W NAJEM
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 24,72 m2
KONDYGNACJA - IV PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO, GAZ

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 56,11 zł + 134,52 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 25 m2
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: obojętna
- Inne:
OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 5.01.2012 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-01-09
Data publikacji:
2012-01-09
Data aktualizacji:
2012-01-09