Dokument archiwalny
Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

W nawiązaniu do poniższego ogłoszenia w sprawie składania ofert w zakresie usług Specjalisty ds. IT dla projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" informujemy, że ostateczny termin przedstawiania ofert dotyczących usług Specjalisty ds. IT w ramach projektu MJUP zostaje przedłużony o jeden dzień, tj. do dnia 18 stycznia 2012 r., zgodnie z zasadami upubliczniania zapytań ofertowych w ramach EFS.
Jednocześnie informujemy, że na etapie rozmów kwalifikacyjnych konieczne będzie złożenie przez oferentów oświadczeń o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (w rozumieniu art. 17 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

 

Szanowni Państwo,


Miasto Kraków w partnerstwie z miastem Poznań realizuje projekt innowacyjny p.n. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego". Jednym z produktów tego projektu będzie wdrożenie aplikacji klasy BI w obu miastach. Zapraszam Państwa do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. IT, który będzie wspierał Zespół Projektowy na wybranych etapach realizacji projektu.


Z poważaniem,


Piotr Wierzchosławski
Kierownik Projektu

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA [pdf]

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - P.O. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-01-04
Data publikacji:
2012-01-04
Data aktualizacji:
2012-01-16