Dokument archiwalny
Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 22 grudnia 2011 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Starowiślnej.

Informacja

dotycząca wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków


W dniu 22 grudnia 2011 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 109/1 o powierzchni 0,1176 ha, objętej KW KR1P/00351174/0, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ul. Starowiślnej.
Nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w obrębie układu urbanistycznego Miasta Krakowa w historycznych granicach rdzenia Twierdzy Kraków, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-69/M decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.01.2007 r. utrzymaną w mocy w zakresie przedmiotowego terenu decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.03.2008 r. Usytuowana jest na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół Miasta" na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r.
Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 29 czerwca 2010 r. wydana została decyzja Nr AU-2/7331/1833/10 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana hotelem z restauracją i parkingiem podziemnym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5 400 500,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 


Kraków, dnia 2 stycznia 2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA BIALIK
Data wytworzenia:
2012-01-04
Data publikacji:
2012-01-04
Data aktualizacji:
2012-01-04