Dokument archiwalny
Komunikat PCZK o silnym wietrze

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE nr 1
z Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

Zjawisko: silny wiatr.
Data i godzina wydania: 03.01.2012 r. - godz. 15:01
Obszar: województwo małopolskie
Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej).
Ważność: od godz. 20:00 dnia 03.01.2012r. do godz. 11:00 dnia 04.01.2012r.
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru
o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach od 70
do 80 km/h, z południowego - zachodu.
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów, szkody
w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, utrudnienia komunikacyjne, itp.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie,
tel. 12 616-59-99, 12 418-67-70, fax. 12 413-89-66.


 

Osoba odpowiedzialna:
MŁOT ADAM - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ PĘGIEL
Data wytworzenia:
2012-01-03
Data publikacji:
2012-01-03
Data aktualizacji:
2012-01-03