Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.377.2011.WKA Kraków, dnia 03.01.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm na działkach nr 235/1, 253/1, 252/4, 225, 1/29, 233/2, 1/68, 262/4, 17/7 obr.44 Podgórze, przy ul. Orzechowej i Jeleniogórskiej w Krakowie".

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. - ul. Senatorska 1, Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Dzioba

w dniu 30.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/452/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-03
Data publikacji:
2012-01-03
Data aktualizacji:
2012-01-03