Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/3/44 os. Piastów 3

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. PIASTÓW 3


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO wypowiedziany najem*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 47,00 m2
KONDYGNACJA - BRAK DANYCH
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 479,44 zł + 166,04 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią ok. 30 m2
- Wyposażenie techn.: instal.: wod. kan, gaz, co, elektr.
- Lokalizacja: Stara i Nowa Huta
- Inne: lokal samodzielny, do odświeżenia

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 19.12.2011 r.
*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 55 970,75 zł podane na dzień 12.12.2011 r.
W przypadku lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-12-21
Data publikacji:
2011-12-21
Data aktualizacji:
2012-02-02