Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.389.2011.EŁY Kraków, dnia 21.12.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa 2 boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym, układem komunikacyjnym i oświetleniem w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 51 (ZSO nr 53) przy ul .Stawowej w Krakowie"- dz. nr 775/1 obr.34 Krowodrza

z wniosku Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków występującej przez pełnomocnika Pana Jerzego Drukałę

w dniu 21.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/436/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-21
Data publikacji:
2011-12-21
Data aktualizacji:
2011-12-21