Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.368.2011.EŁY Kraków, dnia 21.12.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 mm w ul. Rzemieślniczej w Krakowie" - dz. nr 121/18, 303, 95 obr.30 Podgórze

z wniosku METROPOLIX KAPELANKA Sp. z o.o. S.K.A., ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków reprezentowana przez pełnomocnika Pana Macieja Cisowskiego

w dniu 21.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/435/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40- 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-21
Data publikacji:
2011-12-21
Data aktualizacji:
2011-12-21