Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/2/88 ul. Topazowa 8

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TOPAZOWA 8


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU
3. Własność budynku: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 42,85 m2

KONDYGNACJA - II PIĘRTO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., CO, ŁAZIENKA,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 527,06 zł + 205,72 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA
9. Data złożenia oferty: 15.12.2011 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-12-16
Data publikacji:
2011-12-16
Data aktualizacji:
2011-12-16