Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-1.6733.334.2011.WKA Kraków, dnia 15.12.2011

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 09.12.2011r. wydał decyzję AU-2/6733/422/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci cieplnej do Bronowic Wielkich w Krakowie - etap 1" - działki nr 117/17, 117/10, 587, 116/2, 561, 26/6, 33/1, 33/2, 30, 552, 26/8, 35/1 (obr. 44 Krowodrza), 801/1, 199/6, 799/1, 185/5, 185/4, 185/6, 799/2, 798/14, 798/12, 180/2, 180/3, 180/6, 183/2, 183/4, 180/5, 182/3, 183/5, 795/8, 795/9, 152/2, 151/1, 153/12, 153/11, 153/10, 149, 148, 794/2, 146/2, 147, 145/2, 144/2, 143/2, 795/3, 795/5, 144/1, 142, 141, 140, 793/15, 793/14, 793/6, 793/20, 793/21, 789/8, 789/7, 789/5, 789/6, 632/12, 800/1, 793/19, 200/7, 184/2, 184/6, 798/11, 798/13, 793/18 (obr. 41 Krowodrza).W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15