Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/6/1 ul. Rydygiera 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. RYDYGIERA 12


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO wypowiedziany najem*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
6 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 84,82 m2
KONDYGNACJA - VII PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO, WINDA

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 864,32 zł + 386,39 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: kuchnia + 2 pokoje lub 1 większy 50 m2
- Wyposażenie techn.: bez znaczenia
- Lokalizacja: bez znaczenia
- Inne:

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 14.12.2011 r.
*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 58 801,38 zł podane na dzień 12.12.2011 r.
W przypadku lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15