Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-12-16)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 09.12.2011 r. do 29.12.2011 r.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 28/19 o pow. 0,1010 ha położonej w obrębie 48 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00426002/1 położonej na os. Centrum E 4 w Krakowie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal" z siedzibą w Krakowie na os. Centrum E 16/1 oraz osób fizycznych, którzy są jej współużytkownikami wieczystymi.
- dot. 936/1000 części, odpowiadających powierzchni zajmowanej na działalność oświatową, nieruchomości położonej na os. Jagiellońskim 17, stanowiącej zabudowaną działkę nr 219/2 o pow. 1,2209 ha, położonej w obr. 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00191703/8, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 20 lat na rzecz Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152 z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Władysława Łokietka 47 w Krakowie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 591/11 o pow. 0,2985 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza" z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 37 oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

od 12.12.2011 r. do 01.01.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 516/3 o pow. 45 m2, obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona przy ul. Henryka Brodatego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 13.12.2011 r. do 02.01.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 507, obr. 88-Podgórze, ul. Smoleńskiego, na cel: dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 186/11, obr. 101-Podgórze, ul. Jaglarzów, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 805, obr.33-Krowodrza, ul. Władysława Łokietka, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3, jednak nie dłużej niż do ewentualnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, obejmujący:

1. działkę nr 125/7 obręb 60-Śródmieście, ul. Karmelicka na cel: parking, część działki 124/2 obręb 60-Śródmieście, ul. Dolnych Młynów na cel: zaplecze budowy, część działki 125/8 obręb 60-Śródmieście, ul. Karmelicka na cele: zaplecze budowy, parking, gastronomia, handel, miejsce postojowe, dojazd/dojście, na rzecz podmiotów wymienionych w wykazie, 4 pozycje na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15