Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2011/3/42 ul. Rydygiera 7

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. RYDYGIERA 7


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE WYROKU SĄDU
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POK. Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 61,13 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, CO, GAZ,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 461,53 zł + 174,69 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 pokoje do 50 m2
- Wyposażenie techniczne: co, kanaliz., woda, gaz, prąd
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 13.12.2011 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
W lokalu występują zaległości czynszowe w wysokości 28 825, 45 zł podane na dzień 12.12.2011 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2011-12-14
Data publikacji:
2011-12-14
Data aktualizacji:
2011-12-14