Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.396.2011.WKA Kraków, dnia 13.12.2011

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej PE dn 225 przy ul. Chełmońskiego w Krakowie" - działki nr 1498, 1197/2, 1198/2, 1205/2, 1206/1, 1207/1, 1214, 1215/2, 1515/2 (obr.33 Krowodrza).

z wniosku: Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie - ul. Gazowa 16, 30-060 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Tadeusza Jareckiego

 

w dniu 13.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/430/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-14
Data publikacji:
2011-12-14
Data aktualizacji:
2011-12-14