Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.349.2011.EŁY Kraków, dnia 13.12.2011r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa wodociągu miejskiego Ø 300 mm,Ø150 mm, Ø 80 mm w al. 3 Maja w Krakowie" - dz. nr 1/2 obr. 14 Krowodrza i dz. nr 208/5 obr.12 Krowodrza

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 30-106 Kraków, Senatorska 1 reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Jolantę Glixelli

w dniu 13.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/428/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-14
Data publikacji:
2011-12-14
Data aktualizacji:
2011-12-14